Welcome

Zmiana czasu – popłoch dwa razy do roku

Mimo że tradycja zmiany czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni jest dość długa (pierwsze przestawianie zegarków w tym celu odbyło się już w roku 1916), to i tak w marcu i w październiku fakt ten budzi lekki niepokój. Najlepszym zobrazowaniem towarzyszących temu faktowi dylematów jest skecz kabaretu Ani Mru-Mru „Zmiana czasu”. […]